Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Výzva č. 6 – OPZ – MAS Podhorácko – Sociální podnikání – II.

napoli-bread-1614188__340

Dotace na vznik nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Výzva č. 8 – OPZ – MAS Podhorácko – Prorodinná opatření – III.

kindergarten-2204239__340

Cílem opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

Výzva MAS KJH – Zaměstnanost II. – OPZ

pasta-1051611__340

Dotace na nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení.

MAS Podhůří Železných hor, o.p..s. – Komunitní centra

business-3560932__340

Dotace na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

OP VVV – Výzva č. 02 – 19 – 077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

computer-491760__340

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

OP Doprava – Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Mariánské Lázně

castle-270525__340

Dotace na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. – Komunitní centra II.

people-2557399__340

Dotace na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

66. výzva – Podnikový výzkum, vývoj a inovace – APLIKACE III – ITI Hradec Králové – Pardubice

agreement-3489902__340

Dotace na realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných.

67. výzva – Podnikový výzkum, vývoj a inovace – INOVACE – Inovační projekt III – ITI Hradec Králové – Pardubice

scientific-2040795__340

Dotace na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

68. výzva – Podnikový výzkum, vývoj a inovace – POTENCIÁL III – ITI Hradec Králové – Pardubice

laboratory-385349__340

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.