Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže III

laptop-2561162_960_720

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

OP PIK – Výzva V. programu podpory Úspory energie

light-bulb-4297600_960_720

Dotace na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

MAS Hrubý Jeseník – IROP – Zajištění připravenosti JPO II. a III. stupně

fire-fighter-2098461__340

Dotace na úpravy stávající stanice základní složky IZS na území MAS a pořízení potřebného vybavení či technologií.

MAS Hrubý Jeseník– IROP – Sociální podnikáni

pasta-1051611__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu a na rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

MAS Hrubý Jeseník– IROP – Sociální bydlení

house-1407562_960_720

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

DANUBE – Výzvy k předkládání návrhů Routes4U poskytuje granty na produkty cestovního ruchu, služby a karty kulturních tras

podyji-national-park-1906546__340

Dotace na podporu regionálního rozvoje prostřednictvím nadnárodních kulturních tras, politik a postupů v oblasti dědictví.

OP VVV – Výzva č. 02-16-024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

scientific-2040795__340

Dotace na posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

MŠMT – Program pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

laboratory-385349__340

Dotace na podporu navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů na multilaterálním půdorysu. Spolu s Českou republikou se Výzvy účastní Slovensko, Rakousko, Srbsko a Francie.

OP PIK – Výzva II. programu podpory Služby infrastruktury ITI Olomouc

scientific-2040795__340

Dotace na zkvalitnění služeb podpůrné inovační infrastruktury , která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

30. výzva – ITI Praha – Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu

tram-246682__340

Dotace na realizace nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů.