Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Ekofond města Zlína Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

shutterstock_155816618.jpg

Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území statutárního města Zlína.

OP Zaměstnanost Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

shutterstock_105045134.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na modernizaci institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti, a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně  opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráci mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami.

OP Technická pomoc – Výzva č.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

shutterstock_155400761.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu řízení a koordinaci Dohody o partnerství.

OP Technická pomoc – Výzva č.2 Jednotný monitorovací systém

shutterstock_151950830.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké elektronizace dat.

Liberecký kraj – Regionální inovační program – Podpora místní Agendy 21

shutterstock_149680037.jpg

Dotace na podporu myšlenek udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do plánování rozvoje v Libereckém kraji úzce souvisí s členstvím Libereckého kraje.

OP Zaměstnanost – Výzva č. 025 – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

shutterstock_154655591.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

NROS – Program překlenovací pomoci 3P

shutterstock_88756531.jpg

V rámci Programu překlenovací pomoci „3P“ poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím v České republice překlenovací pomoc formou návratných nadačních příspěvků k předfinancování projektů, které byly závazně podpořeny z veřejných zdrojů.

Program Eurostars – 2 – čtrnáctá výzva

výzkum 1

Program Eurostars-2 je zaměřen na malé a střední podniky splňující podmínky podle definice EU, které vedle své výrobní, nebo servisní činnosti provádějí vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

IROP Výzva č.3 Regulační plány

businessman-2606506__340

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

MK ČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, část C

images

Dotace se poskytují na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu pro rok 2020.