Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

shutterstock_45014305.jpg

Cílem podpory je především uchování kulturního dědictví a tradic regionu vedoucí k zajištění rozvoje, stability, pestrosti a popularizace uměleckého prostředí, k posílení atraktivnosti kultury, k podpoře mladých umělců, i kulturního povědomí a reprezentaci Pardubického kraje.

Dotace z Fondu životního prostředí v Plzni

shutterstock_157339835.jpg

Dotace na podporu aktivit a projektů, které zlepšují životní prostředí mohou získat fyzické a právnické osoby v Plzni. Maximální výše dotace v rámci tohoto fondu není stanovena.

Ekofond města Zlína Odborné ošetření dřevin

kromeriz_podzamecka11_67

Dotace na odborné ošetření vzrostlých dřevin na území města Zlína.

PGRLF – Program – Zpracovatel

greylag-goose-63088__340

Program je zaměřen na poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty podnikatelským subjektům v oblasti zpracování zemědělských produktů.

Jihočeský kraj – Kotlíkové dotace

shutterstock_105337607.jpg

Dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro vytápění rodinných domů za nové, ekologičtější způsoby vytápění a na drobná opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti vytápěných objektů, mohou získat obyvatelé Jihočeského kraje.  

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

shutterstock_61596922.jpg

Dotaci na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, mohou získat obyvatelé Libereckého kraje.  

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

shutterstock_61596922.jpg

Cílem programu je prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. 

Kotlíková dotace Ústeckého kraje

shutterstock_61596922.jpg

Dotace na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba. 

Kotlíkové dotace – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji

eko-energie-06-150x150

Hlavním cílem Dotačního programu na výměnu kotlů v rodinných domech v Jihomoravském kraji je snížení množství emisí z domácích topenišť v Jihomoravském kraji. prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.  Zprostředkovaně bude mít projekt pozitivní dopad na zlepšení kvality životního prostředí, kvality života obyvatel a snížení nemocí souvisejících s kvalitou ovzduší.

MPO ČR – Program EFEKT II – 2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

shutterstock_153912668.jpg

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.