Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

OP Zaměstnanost Výzva č. 7, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na zvýšení kvality a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování mohou čerpat kraje.

Dotační program na podporu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

shutterstock_140404582.jpg

Dotace je poskytována na zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území Královéhradeckého kraje prostřednictvím sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Kraje.

PRV 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

00475

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.

PRV 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.

OPPI Rozvoj

shutterstock_143850391.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizaci projektů zvyšujících efektivitu procesů. Jde o podmínečnou výzvu vázanou na uvolňované finanční zdroje z odstupujících projektů pro firmy, které si chtějí zajistit v krátké době evropské prostředky na připravené projekty nákupů technologického vybavení.

OP Rybářství 2.1. Inovace

shutterstock_155419280.jpg

Opatření je zaměřeno na testování a následný transfer inovačních technologií do praxe za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích.

OP Rybářství 2.2., záměr a) Investice do akvakultury

shutterstock_155419280.jpg

Podpora je zaměřena na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a navazujících činností.

OP Rybářství 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

shutterstock_156378335.jpg

Podpora je zaměřena na investice do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce z těchto zařízení.

OP Rybářství 5.3. Investice do zpracování produktů

shutterstock_153302885.jpg

Dotace je zaměřena na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

OP Doprava Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC

ALT362d73_PLZEN

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zlepšení kvality železniční dopravy.