Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

MZe – 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

shutterstock_154541222.jpg

Dotace na udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat jsou vyhlášeny Ministerstvem zemědělství.  Podpora je udělována na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Dotace a záštity kanceláře hejtmana – Pardubického kraje

shutterstock_139584668.jpg

V pravomoci hejtmana a členů Rady Pardubického kraje je zakotvena instituce udělování příspěvků a záštit projektům pořádaným v našem kraji. Krajští radní tím vyjadřují svůj zájem a péči o rozvoj našeho regionu i jeho občany a deklarují tak význam a přínos konkrétní akce pro Pardubický kraj.

Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Kraji Vysočina

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na podporu rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek, a to z důvodu prohlubování jejich znalostí, dovednosti a zajištění možnosti setkání vrstevníků, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou.

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020

shutterstock_112832212.jpg

Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Kraj Vysočina Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru

Dotace na podporu pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zvýšení zájmu o daný sport, podpory rozvoje cestovního ruchu a zviditelnění kraje v národním i mezinárodním měřítku.

Nová zelená úsporám – Rodinné domy – zdroje energie

eko-energie-06-150x150

Dotace na solární termické a fotovoltaické systémy, systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace) a využití tepla z odpadních vod.

Město Olomouc – Celoroční dotace v oblasti kultury

shutterstock_55698064.jpg

Celoroční dotace umožňují podporu projektům, které se vymykají svým zaměřením a významem, nebo z objektivních důvodů o ně nebylo možné zažádat ve standardních dotačních programech či vykazují potřebu nenadálého dofinancování.

Město Olomouc – Ochrana obyvatel

runner-888016__340

Dotace na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému, preventivně výchovné programy a akce složek integrovaného záchranného systému mohou získat právnické nebo fyzické osoby, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty.

OP Doprava – Výzva č. 2, SC 2.1 Výstavba silniční sítě TEN-T

Dotace na zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS.

OP Doprava – Výzva č. 3, SC 2.1 Modernizace silniční sítě TEN-T

shutterstock_111368387.jpg

Dotace na zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS.