Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

shutterstock_154633811.jpg

Dotace na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji jejich ochranu.

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol

shutterstock_153270134.jpg

Dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku, na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů, pokud jsou občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se vzděláváním finanční obtíže.

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2021-2022

uzemni spoluprace EU

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli

camp-888818__340

Dotace na pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

shutterstock_33707239.jpg

Dotace na podporu rozvoje požárních jednotek mohou získat obce v Libereckém kraji, které zřizují jednotky požární ochrany.

Nová zelená úsporám – Rodinné domy – výstavba

eko energie

Z programu Nová zelená úsporám lze získat dotace na výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy, stavbu zelené střechy, využití tepla z odpadních vod.

Dotační program – Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje – 2017 – 2020

stažený soubor

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

shutterstock_155872433.jpg

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

Dotace na akce hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

stažený soubor

Dotace na podporu spolků hasičů (fyzických osob) a pobočných spolků hasičů, podpora tradičních i nových soutěží v hasičském sportu a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků.

Nadace ČEZ – Stromy

shutterstock_156897440.jpg

 Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů.