Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

V nejbližších dnech bude vyhlášena první výzva programu Proof of Concept, zaměřeného na ověření aplikačního potenciálu, nalezení strategického komerčního partnera a další aktivity vedoucí k rozvoji vašich výzkumných aktivit. Předaplikační fázi VaV projektů podporuje rovněž OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dále zveřejnilo třetí veřejnou soutěž programu Trio, který je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje při účinné spolupráci podniků a výzkumných organizací.

Velkým tématem jsou také takzvané finanční nástroje. Představíme si proto nový program Expanze, který umožňuje malým a středním podnikům získat zvýhodněné úvěry a dále 2. výzvu programu Záruka, v rámci které je možné získat bankovní záruku na úvěr a pro sociální podniky také finanční příspěvek.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Moji lidi

V nejbližší době bude vyhlášena výzva v programu Proof of Concept, který umožní získat až 80% dotaci pro podnikatele nebo výzkumné organizace na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Výsledkem projektů má být studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro další možné pokračování projektu. Dále budou podporovány činnosti směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace, testování a demonstrační aktivity, verifikace výkonnosti a další činnosti směřující k nasazení nového produktu/procesu/služby na trh a rovněž činnosti vedoucí k nalezení strategického komerčního partnera, ochrana a zpřístupnění duševního vlastnictví a případně vznik nové firmy. Více informací přineseme v dalších Dotačních novinách a ihned po vyhlášení výzvy v Dotačním Manageru.

Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.
OP VVV PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM

PŘEDMĚT DOTACE: Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi, experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví a další volitelné aktivity.

ŽADATEL: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI.

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 20. 6. 2017.

Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.
Program TRIO – třetí veřejná soutěž

PŘEDMĚT DOTACE: Průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj v oblasti klíčových technologií (KETs).

ŽADATEL: Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v rámci účinné spolupráce s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY: Až 80 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 14. 7. 2017, do 12:00 hod.

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech, respektive mimo území hlavního města Prahy.
OP PIK Program EXPANZE – úvěry

PŘEDMĚT DOTACE: Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a ve formě finančního příspěvku (poskytnutého společně se zvýhodněným úvěrem). Na jeden projekt může být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr nebo zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem.

ŽADATEL: Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY: Úvěr až na 45 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Doba splatnosti úvěru: až 7 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. 3. 2019.

Cílem této výzvy je umožnit realizaci podnikatelských záměrů pomocí zvýhodněných záruk za bankovní úvěry. Podpora je určena pro malé a střední podnikatele působící na území České republiky.
2. výzva programu Záruka 2015 až 2023

PŘEDMĚT DOTACE: Bankovní záruka za úvěr a finanční příspěvek.

ŽADATEL: Malé a střední podniky.

VÝŠE PODPORY: Záruka portfoliová se v rámci této výzvy poskytuje až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše může být maximálně 4 mil. Kč. Záruka individuální s finančním příspěvkem pouze pro sociální podnikatele je poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Maximální výše záruky je v tomto případě 20 mil. Kč. Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru je poskytován ve výši 10 % tohoto úvěru, maximálně do výše 500 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. 12. 2017.

Lucie Tomčíková Na základě schválení revize OP PIK a možnosti podporovat fotovoltaické systémy a akumulaci bude nově otevřena III. Výzva programu Úspory energie zaměřená na FVE pro vlastní spotřebu včetně akumulace!

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny