Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

Dotační noviny pro obce a města přináší informace o nejzajímavějších dotačních programech. Z 593 výzev, které aktuálně evidujeme v aplikaci Dotační Manager pro veřejný sektor, vybíráme:
  • Pro obce od 3001 do 10 000 obyvatel je připravena podpora na obnovu školních hřišť a školních tělocvičen.
  • Obce do 3000 obyvatel mohou získat dotaci na rozličné aktivity.
  • Na silnicích II. a III. třídy je možné čerpat dotaci na odstraňování či zvyšování bezpečnosti míst častých dopravních nehod.
  • Za přispění dotace je možné zmírňovat dopady kůrovcové kalamity v lesích.

Za Dotační noviny Vám přejeme inspirativní čtení a příjemné prožití vánočních svátků.
 
Cílem výzvy, je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

PŘEDMĚT DOTACE:
Obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy; Obnova školních tělocvičen.

ŽADATEL:
Obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 17. 2. 2020.

Dotace na obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel s cílem zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora obnovy sportovní infrastruktury; Podpora vítězů soutěže Vesnice roku; Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku; Podpora dostupnosti služeb; Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí.

ŽADATEL:
Obec, která má do 3000 obyvatel.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 17. 2. 2020.

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic.

PŘEDMĚT DOTACE:
Příspěvek lze poskytnout na investiční i neinvestiční akce, kterými bude řešeno odstranění nehodové lokality nebo místa častých dopravních nehod (například změna počtu jízdních pruhů či světelná signalizační zařízení pro řízení provozu na křižovatkách).

ŽADATEL:
Kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 8. 4. 2020.

Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zalesnění holiny, pečování o les, zajištění druhové pestrosti a ochrana před škůdci.

ŽADATEL:
Vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa (zejm. nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa) podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. ke dni příjmu žádosti.

VÝŠE PODPORY:
Výše příspěvku se stanoví součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za kalendářní čtvrtletí a sazby příspěvku pro příslušné čtvrtletí.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 28. 2. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2019 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny