Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI


Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 349 otevřených výzev vybíráme dotační příležitosti na:
  • vybudování a opravu cyklistických stezek a přechodů pro chodce,
  • projektovou přípravu vodohospodářských staveb,
  • využívání vozidel s alternativním pohonem,
  • regionální podporu venkovských oblastí v Moravskoslezském kraji.
Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a pěkný konec léta vám přeje redakce Dotačních novin.
 
Dotace na výstavby nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba cyklistické stezky, výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nasvětlení, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

ŽADATEL:
Obce vlastnící cyklistické stezky; Organizační složky obcí; Příspěvkové organizace zřízené obcemi; Svazky obcí; Kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh; Příspěvková organizace správa a údržba silnic zřízená krajem.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 1. 2. 2021.

Dotace na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

PŘEDMĚT DOTACE:
Projektová příprava kanalizací, čistíren odpadních vod, přivaděčů, úpraven a rozvodných sítí pitné vody.

ŽADATEL:
Obce/města; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 29. 1. 2021.

Dotace na využívání vozidel s alternativním pohonem.

PŘEDMĚT DOTACE:
Nákup či operativní leasing vozidel na alternativní pohony (CNG, plug-in hybrid, hybrid, elektromobil). Dále pořízení chytrých dobíjecích stanic, tzv. smart wallboxů.

ŽADATEL:
Veřejnoprávní subjekty a společnosti či neziskové organizace většinově ovládané veřejnoprávními subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Až 40 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 10. 2020.

Dotace na obnovu a rozvoj venkovských oblastí a mikroregionů.

PŘEDMĚT DOTACE:
Stavební obnovy (radnice, školy, hasičské zbrojnice atd.) a budování infrastruktury (mosty, silnice, lávky pro chodce). Nabízejí se investiční i neinvestiční dotace na činnosti manažerů / poradců svazků obcí (venkovských mikroregionů), kteří zajišťují aktivity zaměřené na vzdělávání, poradenství a výměnu zkušeností v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující možnosti i potřeby obcí, zpravidla regionálního významu.

ŽADATEL:
Obce do 3000 obyvatel a svazky obcí v územním obvodu Moravskoslezského kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 12. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny