Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 423 otevřených výzev hned v úvodu představujeme dotace na obnovu obecních budov, škol, hřišť nebo místních komunikací pro obce do 10 000 obyvatel. Následují informace ohledně rekonstrukce veřejného osvětlení pro obce nenacházející se na území Národních parků. Dotační noviny jsou dále zaměřeny na podporu zdrojů pitné vody. Závěr je věnován otevřeným výzvám na zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání na území MAS Otevřené zahrady Jičínska, MAS Rozvoj Krnovska, MAS Sdružení růže, MAS Slavkovské bojiště nebo MAS Opavsko.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a barevný podzim přeje redakce Dotačních novin.
 

Z dotačního titulu Podpora rozvoje regionů je možné čerpat dotaci na rekonstrukci místních komunikací, výstavbu hřišť pro volnočasové aktivity, rekonstrukci školních hřišť či rekonstrukci kulturních domů, obecních úřadů či škol a školek. Dotační titul se dělí na dva programy, Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. Výše alokace pro tyto výzvy činí celkem 2,14 mld. Kč, přičemž dotace je poskytována až do výše 80 % uznatelných nákladů akce. Příjem žádostí u všech uvedených podprogramů probíhá do 17. prosince 2021 do 12:00.

Více informací

MPO zveřejnilo znění výzvy Národního plánu obnovy v rámci komponenty 2.2.2. věnující se rekonstrukci systémů veřejného osvětlení.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.

ŽADATEL:
Obce a společnosti 100% vlastněné obcí, které se nenachází na území Národních parků.

VÝŠE PODPORY:
Až 10 mil. Kč ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty, to jsou nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR nabízí dotaci na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

PŘEDMĚT DOTACE:
Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče apod.). Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023, nebo do vyčerpání alokace ve výši 450 mil. Kč.

Dotace na podporu infrastruktury škol a školských zařízení nejen pro základní vzdělávání na území MAS Otevřené zahrady Jičínska, MAS Rozvoj Krnovska, MAS Sdružení růže, MAS Slavkovské bojiště nebo MAS Opavsko, konkrétně se jedná o dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

PŘEDMĚT DOTACE:
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

ŽADATEL:
Obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti základního, středního nebo vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 5. 11. 2021 pro MAS Sdružení růže, do 19. 11. 2021 pro MAS Otevřené zahrady Jičínska, do 26. 11. 2021 pro MAS Opavsko, do 15. 12. 2021 pro MAS Rozvoj Krnovska a MAS Slavkovské bojiště.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny