Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních Novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 487 otevřených výzev hned v úvodu představujeme dotace na rozvoj cyklistiky a udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji. Následují informace ohledně dotace na podporu narozených dětí v Jihočeském kraji. Dotační Noviny jsou dále zaměřeny na otevřenou výzvu na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky technikou tak, aby mohl lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Závěr Dotačních Novin je věnován dotacím na zpracování územních plánů v Jihomoravském kraji a podpoře plnění cílů a úkolů vyplývajících pro obce ze stavebního zákona.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a sněhovou zimu přeje redakce Dotačních Novin.
 
Jihomoravský kraj nabízí dotace na zkvalitnění rozvoje cykloturistiky a infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol a za službami.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy, rozvoj cyklistiky, projektová dokumentace.

ŽADATEL:
Obce Jihomoravského kraje, dobrovolný svazek obcí, místní akční skupina.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 14. 2. 2022 do 31. 8. 2022.

Současně Jihomoravský kraj vyhlašuje i dotace na podporu udržování čistoty cyklistických komunikací, maximální výše dotace činí až 70 % ze způsobilých výdajů projektu a lhůta pro podávání žádostí je do 28. 2. 2022.

Obce Jihočeského kraje mohou žádat o dotaci na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje. Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy, resp. účelem je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje.

PŘEDMĚT DOTACE:
Poskytnutí darů zástupcům narozených dětí při akci “Vítání občánků” konající se od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2025 společně s certifikátem příspěvku pro narozené děti od Jihočeského kraje.

ŽADATEL:
Obce Jihočeského kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 5 tis. Kč na 1 dítě.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2024.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 104 Integrovaný záchranný systém – Technika pro Hasičský záchranný sbor. Jedná se o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle SC 6.1 REACT-EU.

PŘEDMĚT DOTACE:
Posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky technikou tak, aby mohl lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

ŽADATEL:
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 6. 2022.

Dotační program je určen pro poskytnutí dotace na zpracování územních plánů, změn územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zpracování územních plánů včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, zpracování změn územních plánů, změn územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů řešících nadmístní problematiku, podpora naplnění „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2022“, podpora plnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících pro obce ze stavebního zákona.

ŽADATEL:
Obec, město, městys, statutární město.

VÝŠE PODPORY:
Až 50 % ze způsobilých výdajů projektu, maximálně 200 000 Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 14. 2. 2022 do 28. 2. 2022.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny