Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

Aktuální vydání dotačních novin je blíže zaměřeno na nové programové období fondů EU pro roky 2021–2027. První článek představí sérií rozhovorů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj, které se zabývají novou podobou fondů v novém programovém období. Pro podnikatele jsme blíže sepsali zásadní novinky z OP TAK. Druhý článek dotačních novin představuje nová pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU.

Dále představujeme z více než 356 otevřených výzev pro podnikatele poslední výzvu k podání několika druhů žádostí v OP Rybářství 2014–2020 (výzvy v oblasti Inovace, Investice do akvakultury, Recirkulační zařízení, Investice do zpracování produktů a další). Závěrem sdílíme otevřenou výzvu na energetické úspory z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) včetně ukázky úspěšného projektu zateplení budovy společnosti Prádelny Škodák, s.r.o., který spadá pod tutéž výzvu a se kterým jsme pomáhali v rámci celého dotačního procesu.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a slunečné jaro vám přeje redakce Dotačních novin.
Jak bude vypadat nové programové období pro roky 2021–2027? Čekají operační program zaměřený na podnikatele zásadní změny? Jaké jsou připraveny alokace na jednotlivé cíle? To vše se dozvíte v následujícím článku, který shrnuje podcast ředitelky Odboru řízení a koordinace fondů EU Kláry Droznové a náměstka ministra průmyslu a obchodu Mariana Piechy. Již nyní je známo, že pro roky 2021–2027 se pro Českou republiku podařilo vyjednat 21 mld. EUR, což představuje více než 500 mld. Kč. A zhruba 80 mld. Kč je připraveno pro podnikatele na podporu inovací a konkurenceschopnosti.
 
S novým programovým obdobím 2021–2027 v Evropských fondech přichází i nová pravidla spolufinancování. Změna souvisí se zvýšením bohatství České republiky a jednotlivých jejích regionů. Konkrétně se České republice podařilo vyjednat, že na národní úrovni nebudou regiony s výjimkou Prahy rozděleny na chudé a bohaté. Zůstane tak zachován jednotný přístup ke všem příjemcům bez ohledu na region. Nová evropská pravidla budou znamenat zvýšení nároků na národní spolufinancování projektů a přechod několika českých regionů do nové přechodové kategorie. Zůstane tak ponechán 85% podíl evropského financování v méně rozvinutých regionech, v nové kategorii tzv. přechodových regionů bude podíl EU činit 70 %. U rozvinutějších regionů byl podíl snížen z 50 na 40 %.
 
POSLEDNÍ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014–2020
27. dubna 2021 je poslední termín pro podání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Rybářství 2014–2020. V rámci Opatření 2.1. Inovace je možné žádat např. na produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů (novými metodami chovu, nakládání s rybami, zlepšení produktů aj.). V opatření 2.2. Investice do akvakultury lze žádat na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury. Opatření 2.4. Recirkulační zařízení je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním. Opatření 2.6. Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury vyrovná chovatelům ryb zisky za přerušení nebo snížení prodejnosti ryb. Na závěr dotace k opatření 5.3. Investice do zpracování produktů je zaměřena na podporu rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu provozoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.
Dotace na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů malých, středních i velkých podniků. Typem podporovaných aktivit je např. modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách nebo zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní a další stavební opatření vedoucí k úspoře energií. Podpora je poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena do 30. 4. 2021.
 
V minulém roce jsme v rámci stejného programu pomáhali s projektem na zateplení budovy společnosti Prádelny Škodák, s.r.o. Žádost byla úspěšně schválena, projekt realizován a výsledek s radostí sdílíme.

Stanislav Škodák za společnost Prádelny Škodák, s.r.o.:

„Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. nás provedla celým dotačním procesem, a to od přípravy projektu s názvem „Realizace komplexních opatření vedoucích ke snížení spotřeby energie ve společnosti Prádelny Škodák, s.r.o.“, přes jeho realizaci, až po fázi udržitelnosti. Konzultanti firmy odvedli precizní a profesionální práci, za což jim patří z naší strany velký dík. Pokud bychom v budoucnu zvažovali realizaci dalšího podobného projektu, určitě se bez váhání znovu obrátíme na společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.“
 

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny