Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

MK ČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, část C

images

Dotace se poskytují na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu pro rok 2020.

TA ČR – Program pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace DELTA 2

výzkum 1

Dotace na projekty aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů programu DELTA 2 mohou získat podniky a výzkumné organizace.

Ekofond města Zlína“Odkanalizování objektů“

cat-2400501__340

Dotace je určena pro občany Zlína k podpoře ekologických aktivit (domovní čistírna, kanalizační sítě pro skupinu RD). 

Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památky v městě Plzni

karl.kraj

Účelovou dotaci na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky mohou čerpat fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem této památky.

Výzva: Program Čistá energie Praha

shutterstock_140629501.jpg

Dotace jsou určeny na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, využití obnovitelných zdrojů energie a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

bike-775799__340

Dotace na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.

Účelová dotace z rozpočtu Jčk poskytovatelům sociálních služeb

shutterstock_155219123.jpg

Příspěvek je určen pro registrované poskytovatele sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

OP Zaměstnanost Rozvoj služeb zaměstnanosti

shutterstock_109528268.jpg

Dotace je určena na zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Finanční alokace výzvy je 1 054 500 000 Kč.

Účast na mistrovství Evropy a světa v Kraji Vysočina

images

Dotace na podporu sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí a podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců.

Nová zelená úsporám – Bytové domy – výstavba

eko-energie-06-150x150

Dotace na výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností a na změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.