Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

KREATIVNÍ EVROPA – Dílčí program MEDIA- Podpora přístupu na trhy

shutterstock_149479127.jpg

Dotace pro filmové trhy, koprodukční fóra a další propagační aktivity. O podporu mohou žádat soukromé společnosti, neziskové organizace, asociace, nadace a další organizace sídlící v zemích MEDIA.

Město Plzeň – Dotace do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců

shutterstock_100726372

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Nadace Veronica Společně pro přírodu

shutterstock_153412091.jpg

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života. 

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora mezinárodních koprodukčních fondů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu koprodukčních fondů je udělována v rámci programu MEDIDA. Podpora je zaměřena na činnosti napomáhající tomu, aby se evropští a mezinárodní koprodukční partneři setkávali a nebo poskytovali nepřímou podporu audiovizuálním dílům koprodukovaným mezinárodními koprodukčními fondy se sídlem v zemi účastnící se programu.

Program podpory aktivit v oblasti kultury města Tábor

obr (2)

Město Tábor vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu podpory aktivit v oblasti kultury v letech 2020 – 2023 s cílem podpořit kulturní činnost a jiné kulturní aktivity na území města. 

Kreativní Evropa MEDIA Podpora vývoje videoher

shutterstock_152474342.jpg

Dotace dílčího programu MEDIA na podporu vývoje a přípravy videoher určených pro komerční distribuci. Videohry by měly být v digitální a narativní formě.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora filmové výchovy

shutterstock_139584668.jpg

Finanční podpora pro projekty zvyšující přínos evropských audiovizuálních děl ve vzdělávání (včetně katalogů vybraných filmů).

MŠMT – Dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol

study-2053811_960_720

Dotace podporu vzniku nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vývoj technologií (např. v oblasti digitálního vzdělávání a informatického myšlení), včetně možnosti jejich uplatnění v distančním vzdělávání, které budou připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií.

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků v Královéhradeckém kraji

shutterstock_153270134.jpg

Cílem této výzvy, vyhlášené zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence a zdravého životního stylu dětí a mládeže.

Středočeský kraj Podpora primární prevence

shutterstock_156832877.jpg

Podpora programů zaměřených na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, které pomáhají řešit problémy v oblasti výskytu rizikového chování a které podporují zdraví a zdravý životní styl na školách a školských zařízeních.