Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

Nejvíce se nás v letošním roce ptáte na dotace týkající se fotovoltaiky a také pořízení technologií pro začínající podnikatele. V prvních dvou článcích Dotačních novin proto najdete více informací k těmto oblastem.

Začínající podnikatelé, respektive společnosti, které prozatím nerealizují na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové aktivity, mají prodlouženou šanci na získání až 80 % dotace z programu TREND. Technologická agentura ČR již také vyhlásila předběžné parametry v podprogramu 1 – „Technologičtí lídři“, která umožní získat dotaci na experimentální vývoj a průmyslový výzkum pro zavedené podniky.

Z dalších oblastí představujeme Operační program rybářství, který v dubnu spouští příjem žádostí na rozličná opatření.

Dotace ze všech operačních programů, státních dotací, nadací, místních akčních skupin a dalších zdrojů naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

 
Za Dotační noviny přejeme inspirativní čtení.
Od 17. 2. 2020 je vyhlášena výzva oblíbeného dotačního titulu Technologie pro začínající podniky. Pro malé podniky (do 50 zaměstnanců), které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018, se nabízí možnost podpoření pořízení nových strojů, technologických zařízení, software a vybavení. Podpora musí činit minimálně 0,5 mil. Kč a maximálně 1,5 mil. Kč.
 
13. 1. 2020 byl spuštěn příjem žádostí o podporu do III. výzvy programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 2 MWp. Systém musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho odběrného/předávacího místa, spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. V případě akumulace elektřiny, která je také považována za způsobilý výdaj, nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu. Musí se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů. Způsobilým výdajem může být i projektová dokumentace (ve fázi realizační dokumentace stavby) nebo výdaje na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny souvisejících s instalací FV systému.
 
Podprogram 2 – Nováčci

Z důvodu administrativně technické chyby při vyhlášení veřejné soutěže padlo v rámci jejího napravení společné rozhodnutí TA ČR a MPO prodloužit termín podání návrhů projektů, a zvýšit tak šanci podnikům začít realizovat vlastní výzkumné aktivity. Spolu s prodloužením doby přijímání návrhů projektů bude také navýšena plánovaná alokace. Nově je možné podávat žádosti o dotace až do 2. dubna 2020. Získat lze až 80 % podporu na vynaložené výdaje v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
 
Podprogram 1 – Technologičtí lídři

Od 30. 4. 2020 je plánován příjem žádostí o podporu na průmyslový výzkum a experimentální vývoj pro zavedené podniky. Získat bude možné až 70 % dotaci, maximálně 40 mil. Kč. Bonifikaci získají projekty v oblastech „Průmysl 4.0, Automotive, Technologie 5G, řešení ve strukturálně postiženém regionu“.
 

V dubnu bude zahájen příjem žádostí v Operačním programu Rybářství. Podpora bude zaměřena na opatření 2.2, záměr a) Investice do akvakultury, opatření 2.2, záměr b) Diverzifikace akvakultury, opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, opatření 5.2, záměr b) Propagační kampaně a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů. Příjem žádostí bude probíhat do 28. 4. 2020.
 


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Web Web
Email Email
Copyright © 2020 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny