Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 381 otevřených výzev představujeme dotaci na rekonstrukci nebo stavbu nové požární zbrojnice. Hasičský záchranný sbor ve spolupráci s jednotlivými kraji přerozdělí mezi žadatele více než 310 mil. Kč. Další zajímavá výzva je z Ministerstva zemědělství, a to na podporu výstavby a technického zhodnocení obecní infrastruktury vodovodů a kanalizací, a to včetně čistíren odpadních vod.

Závěr Dotačních novin je věnován regionálním výzvám. Žadatelé v oblasti MAS Hanácký venkov mohou podávat žádosti pro zlepšení místní cyklodopravy. Dotace je zaměřena nejen na samostatné cyklostezky, ale i na jízdní pruhy pro cyklisty a chodce nebo na piktogramové koridory. Poslední příspěvek představuje velké množství otevřených výzev po celé ČR v programovém rámci Programu rozvoje venkova. Dotace jsou obecně zaměřené na rozvoj venkova a na podporu zemědělského podnikání, posílení ekonomického potenciálu v místním území a na vytváření nových pracovních míst.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a zamilovaný máj přeje redakce Dotačních novin.
 
Výzva z ministerstva vnitra je ve svém dotačním titulu č. 3 zaměřena na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice. Dotace může dosáhnout až 4,5 mil. Kč. Žadatelem o dotaci může být obec, která zřizuje jednotky požární ochrany v II., III. nebo V. kategorii. Velkou výhodou je možnost doložit k žádosti "pouze" studii budoucího stavu a odborný odhad ceny, není potřeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci, tu bude nutné doložit až v příštím roce. V rámci výzvy lze žádat i na dotační titul č. 1 pořízení cisternové automobilové stříkačky nebo dotační titul č. 2 pořízení nového dopravního automobilu. Lhůta pro podávání všech žádostí je do 13. května 2021.
Jedná se o výzvu vyhlášenou Ministerstvem zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavba a rekonstrukce vodovodů ke zkvalitnění technologie úpravy vody nebo výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod a kanalizační sítě.

ŽADATEL:
Obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2021.

MAS Hanácký venkov vyhlásil výzvu č. 9 – Cyklodoprava. Výzva je zaměřená na výstavbu cyklostezek, ať už samostatných nebo jako součástí vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce, výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce, realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 3. 5. 2021.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 – PROGRAMOVÉ RÁMCE V ČR
V jarních měsících bylo vyhlášeno velké množství výzev v programovém rámci Programu rozvoje venkova. Dotace jsou obecně zaměřené na rozvoj venkova a na podporu zemědělského podnikání, posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst, na podporu zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, na spolupráce podnikatelů, návštěvnickou infrastrukturu v lesích a další. Otevřené výzvy jsou na území MAS Aktivios Jižní Plzeňsko, MAS Chrudimsko, MAS Hlinecko, MAS Horňácko a Ostrožsko, MAS Lípa pro venkov, MAS Litomyšlsko, MAS Mezi Hrady, MAS Podhůří Železných hor, MAS Přiďte pobejt!, MAS Severní Chřiby a Pomoraví, MAS Strakonicko, MAS Hranicko, MAS OslavkaMAS Podještědí, MAS Rozvoj Krnovska nebo MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny