Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálních Dotačních novinách pro veřejný sektor a neziskové organizace z více než 347 otevřených výzev představujeme dotaci na posílení složek Integrovaného záchranného systému tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Dále představíme dotace vyhlášené Ministerstvem kultury, konkrétně na podporu knihoven (veřejné informační služby knihoven VISK) a na podporu restaurování movitých kulturních památek, a to zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.

Závěr Dotačních novin je věnován dotačním výzvám na sportovní činnosti po celé ČR. V rámci aktuálního čísla vybíráme podporu sportovních činností ve Městě Prostějov, Tišnov, Valašské Meziříčí, Písek, Brno, Ústí nad Labem anebo dotace pro celou ČR vyhlášené Národní sportovní agenturou.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení a slunečný červen přeje redakce Dotačních novin.
 
Dotace na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

PŘEDMĚT DOTACE:
Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, stavby, rekonstrukce, modernizace vč. pořízení technického a technologického vybavení objektů složek IZS, modernizace a výstavba vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury, zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů.

ŽADATEL:
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR a Policejní prezidium ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, Krajská ředitelství Policie ČR, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2021.

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (podprogram Informační centra veřejných knihoven) na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora projektů celostátního významu, zlepšení vzájemné kooperace knihoven, zahájení a pokračující automatizace knihovnických činností, podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce, podpora upgrade automatizovaného knihovního systému, podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením a další.

ŽADATEL:
Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 10. 6. 2021.

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

PŘEDMĚT DOTACE:
Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech, popřípadě soubory uměleckých, sochařských a malířských děl nebo předmětů výtvarného a užitého umění.

ŽADATEL:
Vlastníci movité kulturní památky, tzn. fyzické osoby, obce a jimi zřizované právnické osoby, církve, neziskové organizace, právnické osoby a kraje.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 6. 2021.

DOTACE NA SPORTOVNÍ ČINNOSTI
Města po celé ČR vyhlašují dotační výzvy na sportovní činnosti. Cílem je zabezpečení provozu sportovních zařízení, podpora výjimečné reprezentace, soutěže sportovců, podpora sportovních klubů a další. O dostupných dotacích na sportovní aktivity ve vašem regionu se můžete informovat přímo na stránkách vašeho města. V rámci Dotačních novin vybíráme:

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Web Web
Email Email
Copyright © 2021 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny